بلاکچین

بلاکچین نسل جدید تکنولوژی است که بر محور تمرکززدایی و حذف واسطه‌ها ایجاد شده است. به منظور توسعه و گسترش کسب و کار خود پیشنهاد می‌شود تا همواره آن را بر بستر بلاکچین پیاده‌سازی کنید