اخبار

قوانین پلیس فتا برای ارزهای دیجیتال

پلیس فتا الزامات قانونی فعالیت صرافی‌ها را منتشر کرد

بایننس و FTX

آیا خشم دادستان‌های ایالات‌متحده بعد از FTX دامن بایننس را نیز خواهد گرفت؟

ارز دیجیتال BNS

ارز دیجیتال BNS در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال لوپرینگ

ارز دیجیتال لوپرینگ در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال تن کوین

ارز دیجیتال تن کوین در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال لونا

ارز دیجیتال لونا و لونا کلاسیک در او ام پی فینکس لیست شدند

ارز نیر پروتکل

ارز دیجیتال نیر پروتکل در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال اپتوس

ارز دیجیتال اپتوس (APT) در او ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال GMX

ارز دیجیتال GMX در اوم ام پی فینکس لیست شد

ارز دیجیتال ETHPoW

ارز دیجیتال ETHPoW در او ام پی فینکس لیست شد